Menu

Setkání Klubu důchodců MV Holešov

V pátek 26.dubna 2024 se jako každý rok uskutečnilo setkání důchodců – bývalých pracovníků školských zařízení MV v Holešově – se zástupci vedení školy, ředitelem VPŠ a SPŠ MV plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, MBA a jeho zástupcem pro ekonomiku Ing. Bc. Martinem Novotným.

Po tradičním fotografování na schodišti internátu A jsme zasedli ve vyzdobeném sále internátu k přátelskému posezení. Ze 100 členů klubu se setkání zúčastnilo 70, nepřítomní se omlouvali většinou zdravotními problémy. Oficiální část setkání zahájil tajemník výboru klubu důchodců Mgr. Jaromír Loníček, CSc. přivítáním hostů, stručným seznámením s aktuálním stavem klubu a technickými připomínkami. V následném vystoupení nás pan ředitel a jeho ekonomický zástupce informovali o současném stavu školy. Z celého jednání vyplývalo, že vedení školy oceňuje práci, kterou jsme v době své aktivní činnosti škole věnovali. Ze strany důchodců pak byl zřejmý zájem o současný stav a aktuální problémy školy.

Velký dík za úspěšný průběh setkání patří vedení školy a všem zaměstnancům, kteří se na zabezpečení akce podíleli.

Mgr. Jaromír Loníček, CSc