Menu

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje – úspěch naší kolegyně Mgr. Jolany Saibertové

Zlínský kraj vyhlašuje každoročně výzvu k předkládání nominací na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Tato výzva je určena všem školám Zlínského kraje bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem. Za naši školu byla vedením školy navržena naše kolegyně paní Mgr. Jolana Saibertová a to s ohledem na to, že na naší škole působí již 35 let a po celou dobu vykonává svou profesi pedagožky velice svědomitě a s nasazením, které často přesahuje i rámec běžných povinností. V jejím případě se skutečně dá říci, že práce pedagožky je pro ni posláním.

I proto nás všechny potěšilo, že Rada Zlínského kraje z mnoha desítek nominací z různých základních i středních škol působících ve Zlínském kraji vybrala právě naši kolegyni paní Mgr. Jolanu Saibertovou, aby se spolu s dalšími 15 vybranými pracovníky ve školství v rámci Zlínského kraje zúčastnila dne 12. 4. 2023 slavnostního ceremoniálu v Uherském Brodě, v Muzeu J. A. Komenského, kde jí ocenění za její pedagogickou práci bylo předáno paní Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, Ph.D, členkou Rady Zlínského kraje a panem Mgr. Lubomírem Doleželem, vedoucím odboru školství mládeže a sportu Zlínského kraje. Slavnostního ceremoniálu se dále účastnili zástupci škol oceněných pedagogů, starostka Uherského Brodu, rodinní příslušníci oceněných a za naši školu ředitel školy a vedoucí oddělení cizích jazyků.

Věříme, že získané ocenění naši kolegyni paní Mgr. Jolanu Saibertovou potěšilo a přejeme jí i v budoucnosti mnoho krásné pedagogické práce a potěšení ze svého působení na naší škole, za které jí touto cestou ještě jednou děkujeme.

Autor foto: Ota Hofr