Menu

Holešovské právnické minimum 2022 

Soutěž, primárně určená pro žáky závěrečných ročníků oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, probíhala ve dnech 31. 3. 2022 a 1. 4. 2022 v internetovém prostředí Moodle.
Této soutěže se zúčastnilo 14 středních škol. Test, který tvořilo 50 otázek, úspěšně dokončilo celkem 100 soutěžících.

Výsledné pořadí účastníků bylo stanoveno na základě počtu dosažených bodů. Při rovnosti bodů bylo dosažené místo děleno. Nejúspěšnějšími soutěžiteli byli:

  1. Tadeáš Fojt (SLŠ a SOŠ Šluknov)
  2. Anna Tymešová a Kateřina Manhartová (obě SLŠ a SOŠ Šluknov)
  3. Stanislav Šloser (TRIVIS Ústí nad Labem)

Vzhledem k tomu, že soutěž v Moodle proběhla z důvodu vyšší transparentnosti bez účasti žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově, měli žáci čtvrtého ročníku naší školy možnost poměřit navzájem své právní znalosti v obdobné soutěži dne 7. 4. 2022. Nejlepších výsledků dosáhli:

  1. Pavla Holeňová (4. B)
  2. Klára Kovářová (4. B)
  3. Zuzana Hetmánková (4. A)

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. 

za kolektiv učitelů práva plk. Ondřej Rudolf