Menu

Soutěž „Máš na to“

Dne 27. 9. 2023 se uskutečnilo v Hranicích krajské kolo soutěže „Máš na to“ pro žáky středních škol. Pořadatelem byla Střední odborná škola Hranice a soutěž se uskutečnila pod záštitou Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Díky dobrým vztahům s touto školou a skutečnosti, že Zlínský kraj tuto akci nepořádá, jsme velice rádi, že jsme se mohli této akce také účastnit.

Jednotlivá tříčlenná družstva, vždy 1 dívka a 2 chlapci, změřily své síly v disciplínách policejních testů (kliky, člunkový běh, celostně motorický test a běh 1000m) a testu z autoškoly.

Žáci naší školy ve velké konkurenci obsadili v celkovém pořadí první a třetí místo mezi jednadvaceti zúčastněnými týmy a tuto soutěž jednoznačně ovládli.

Tím se kvalifikovali do finále této soutěže, které se uskutečnilo tentokrát v Jihlavě dne 12. 10. 2023. Oproti krajskému kolu byl do soutěže zařazen i test z kyberbezpečnosti. Naši studenti podali nádherné výkony ve všech aspektech soutěže a mezi velkou konkurencí, dokázali opět uspět. Tentokrát se do finále kvalifikovalo celkem patnáct vítězných týmů, po pěti týmech z krajů Vysočina, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Kategorii jednotlivců chlapci vyhrál Patrik Janoš a v celkovém pořadí obsadili naši žáci první dvě místa a odnesli si krásné a hodnotné ceny. Našim žákům se podařilo již třikrát po sobě obhájit titul z této soutěže.

Žákům bych velmi rád poděkoval za vzornou reprezentaci školy. Blahopřeji!!!

Naši školu reprezentovali:

4.B – Kateřina Sejáková, Patrik Janoš, David Poprach, Jaroslav Beránek
4.C – Pavel Nesvadba
4.D – Julie Matušková

kpt. Mgr. Petr Pruš
Oddělení odborné bezpečnostní přípravy