Menu

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu je ukončeno maturitní zkouškou, která se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou.

Úspěšné ukončení vzdělávání složením maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o vzdělávání v navazujících studijních programech ve vyšších odborných školách, vysokých školách i v jazykových školách. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními
a kurzy.