Menu

Kurz češtiny pro  BPOL
(Spolkovou německou policii)

V týdnu od 25. do 29. března 2019 se uskutečnil kurz češtiny pro naše německé kolegy, kteří pracují u Spolkové policie. Konal se v Deggendorfu, kde se sešlo celkem 16 kolegů, aby si oživili český jazyk. Za naši školu byli vysláni čtyři vyučující, kteří po celý týden výuku vedli. Znalosti byly na různé úrovni, a tak byly  vytvořeny dvě skupiny - začátečníci a pokročilí. Ti zdatnější a zkušenější se věnovali odborných tématům z oblasti dopravní a právní, začátečníci se zaměřili na každodenní všední komunikaci.

S některými kolegy se takto scházíme již přes dvacet let a jsme tomu rádi. Navíc nás těší, že přicházejí i noví a zájem o český jazyk trvá. Tato spolupráce je totiž nepochybně přínosná oboustranně.

Tímto bych chtěla jmenovitě poděkovat kolegyni Mgr. Sylvě Kropáčové a kolegům Mgr. Eriku Sovovi a JUDr. Vítu Klapalovi za zodpovědný přístup a výbornou spolupráci.

Mgr. Martina Pořízková