Menu

Překážkový závod – O pohár ředitelky školy

Dne 18. 10. 2023 se žáci naší školy zúčastnili prvního ročníku překážkového závodu pořádaného VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Závodilo se ve tříčlenných družstvech na dvou okruzích o celkové délce 4 km. Závodníci museli zvládnout 17 stanovišť, které zahrnovaly různé překážky od lezení po provazovém žebříku a lanech, dlouhého plazení přes překážkovou dráhu v tělocvičně, šplhu na lanech až po dvě stanoviště se střelbou. Mimo fyzicky a technicky náročné úkoly se museli soutěžící popasovat i s vědomostními a inteligenčními testy a úkoly z první pomoci.

Pro naše žáky to byla nová zkušenost s tímto typem závodu. Vedli si úspěšně, i když jsme museli uznat, že celkově první družstvo ze Sokolova všem ostatním ukázalo, kdo byl nejlépe připravený a zvítězilo nad celkově druhým týmem o více jak čtyři minuty.

Naše škola vyslala do boje pět družstev. V kategorii mladších dívek družstvo ve složení Jurčíková, Wijová a Varmužová zvítězilo o více jak dvě minuty před druhým družstvem pražské školy. V kategorii mladších chlapců o pouhých šest vteřin podlehlo naše družstvo ve složení Hoff, Sýkora, Měšťan družstvu studentů Prahy a obsadilo druhé místo.

V kategorii starších žákyň naše družstvo ve složení Vojtěchová, Verlíková, Houšková obsadilo třetí místo se ztrátou jedné minuty a třiceti vteřin na vítězné družstvo Prahy.

Nejpočetněji obsazenou kategorii se stala kategorie starších žáků, ve které nás reprezentovaly dva týmy. Úspěšnější bylo družstvo ve složení Křenek, Czechowski a Machálek, které doběhlo na třetím místě a mírným zklamáním byla čtvrtá příčka družstva ve složení Roučka, Sosnowski a Malý, které se po několika komplikacích umístilo na místě čtvrtém.

Za oddělení odborné bezpečnostní přípravy
kpt. Mgr. Ondřej Malý