Menu

Preventivní akce s Mikulášskou nadílkou

Policie se řídí heslem Pomáhat a chránit, a tak jsme si s žáky 2.B naší školy v tomto duchu připravili program pro páté ročníky 1. Základní školy v Holešově. Nacvičenou scénkou jsme se zaměřili na prevenci v rámci šikany a osobní svobody. Preventivní program nenásilnou formou poukázal na možné formy šikany a vtáhl žáky do děje. Vzali jsme s sebou i družinu Mikulášů, čertů a andělů. Ti měli za úkol potěšit hodné a postrašit zlobivé děti prvních až čtvrtých tříd. Nakonec si všichni děti zasloužili od našich pohádkových bytostí odměnu.

Žáci 2.B vzorně reprezentovali naši školu a zaslouží si pochvalu za to, že se akce zúčastnili všichni a našli si ve svém volnu čas, aby tuto akci připravili. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat i Mgr. Janě Jirouškové za organizaci a poskytnuté zázemí na 1. ZŠ v Holešově. Věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. Hana Bendová, Ing. Bc. Lenka Klechová