Menu

Cesta krve – darování krve

Dne 21.11.2018 se někteří žáci 3. ročníku rozhodli prakticky vyzkoušet co obnáší vlastní darování krve. Jeli jako prvodárci do Zlínské Baťovy nemocnice na transfůzní oddělení, aby se stali dárci krve.

Prvotní nervozita a nejistota záhy opadla, protože školený personál jim vše v klidu a jasně vysvětlil. Po vyplnění dotazníku, seznámení se s poučením, odebrání vzorku krve a pohovoru s lékařem nastal tan samotný zážitek. Přátelská atmosféra, vlídné a komunikativní sestry podporovaly všechny prvodárce. Odměnou jim byly dobré pocity a drobné upomínkové předměty - kovová kapička krve, vitamíny, stravenky na občerstvení.

Je potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný.

Zúčastnili se: Lízner Tomáš, Gracias Jan, Plášek,Dominik, Jaroš Robin, Pácal Jan, Venglářová Kristýna, Pavlíčková Eliška, Malinovský Tomáš

kpt. Antonín Nášel