Menu

Holešovské krimi - minimum 2023 

Soutěž, primárně určená pro žáky závěrečných ročníků oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, probíhala ve dnech 30. a 31. 3. 2023 v internetovém prostředí Moodle.

Této soutěže se zúčastnilo 17 středních škol. Test, který tvořilo 78 otázek (maximum získaných bodů bylo 78), dokončilo celkem 147 soutěžících.

Výsledné pořadí účastníků bylo stanoveno na základě počtu dosažených bodů a času.

Nejúspěšnějšími soutěžiteli byli:

  1. Nikol Vařejčková (TRIVIS Jihlava) – 78 bodů (26 min. 11 sekund)
  2. Veronika Vrbasová  (TRIVIS Jihlava) – 74 bodů (29 min. 17 sekund)
  3. Jakub Novák (TRIVIS Prostějov) – 70 bodů (21 min. 42 sekund) 

Soutěž v Moodle proběhla z důvodu vyšší transparentnosti bez účasti žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Pro naše žáky obdobnou soutěž připravujeme. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. 

za kolektiv učitelů práva plk. Ondřej Rudolf