Menu

Adaptační workshop 

První zářijové dny v „nové škole“ jsou pro nastupující žáky prvního ročníku plné informací a zážitků. Poznávají nové spolužáky a nové třídní učitelky nebo třídní učitele. Adaptační workshop by měl žákyním a žákům pomoci překlenout začínající školní rok v nové škole a třídě. Většina z nich zažívá i první dny samostatnosti na internátě. Takže začátek školního roku byl nabit pohybovými aktivitami, interaktivními workshopy, povídáním i tzv. ledolamky (icebreaker hry). Veškeré tyto činnosti pomohly aktivizovat žáky, navodit příjemnou atmosféru a nastavit dobré klima ve vznikajícím kolektivu.

V úvodu celé akce došlo k setkání vedení školy s nově nastupujícími studenty prvního ročníku. Ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil „své“ žáky a popřál jim hodně studijních úspěchů.

Adaptační workshop si škola realizuje sama, prostřednictvím vyškolených pedagogů. Velkou roli zde sehrávají i třídní učitelé, kteří jsou přítomni všem aktivitám, což jim pomáhá lépe třídu poznat a nastavit si zásady fungování kolektivu tak, aby se v něm všichni cítili dobře. Zda se to podařilo, to ukáže teprve čas.