Menu

Beseda s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“, který se konal 10.5.2018 proběhla beseda s Mons. J. Graubnerem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským.

V úvodní části besedy J. Graubner přiblížil svou životní dráhu a cestu ke kněžství a seznámil přítomné žáky se svým profesním vývojem v rámci církevní hierarchie. Dále se věnoval aktuálním otázkám společnosti, zejména zdůraznil otázku významu rodiny a jejího postavení ve společnosti, výchově a vyzdvihl hodnotu člověka a jeho odvahu ke konání dobra.

Následná diskuze byla zaměřena na otázky obsahu činnosti arcibiskupského úřadu a pracovní náplni arcibiskupa, organizační strukturu katolické církve, výchově a vzdělávání, charitativní činnosti církve atd.

Antonín Strachota