Menu

Soutěže v anglickém jazyce 

Začátkem března proběhla školní kola dvou soutěží: „Soutěže v anglickém jazyce“ a „Konverzační soutěže v jazyce anglickém“. Písemné části ukázaly, že sledování filmů a seriálů, ale i hraní her v angličtině není jen plýtváním časem, ale přispívá obrovskou měrou ke zlepšení jazykové úrovně, a především poslechových dovedností. Mnozí soutěžící vypracovali poslechové úkoly bezchybně. Čtení s porozuměním soutěžící zvládli bez větších potíží. O postupu rozhodly gramaticko-lexikální úkoly. Obvykle není jednoduché vypracovat úkoly z testu, které jsou na úrovni B2 CEFR, když jste žáky teprve prvního, či druhého ročníku. (Maturitní zkouška je na úrovni B1.) Velmi mile nás proto překvapilo, jak si s touto výzvou někteří soutěžící poradili. Z celkového počtu 49 soutěžících do druhého kola postoupilo v „Soutěži v anglickém jazyce“ 6 nejlepších a v „Konverzační soutěži v jazyce anglickém“ 5 nejlepších studentů. Jejich úkolem bylo samostatně 8 – 10 minut bez přípravy hovořit na vylosované téma a spontánně reagovat na otázky porotců. Byly jsme mile překvapeny, jak si studenti poradili i s takovými tématy, jako jsou současné společenské problémy nebo změny klimatu. A například téma móda a nakupování se zdá být snadným, pokud tedy nejste muž, kterému na módě až tak nezáleží a nakupování z duše nesnáší. Nebylo snadné vybrat nejlepší z nejlepších. Porota nakonec rozhodla následovně:

V  „Soutěži v anglickém jazyce“ si nejlépe vedli:

Lucie Fárková (3.C) - 1. místo
Natálie Krčmářová (3.D) – 2. místo
Čeněk Čapka (3.B) - 3. místo 

V „Konverzační soutěži v jazyce anglickém“ je pořadí následující: 

Svatopluk Recman (4.C) – 1. místo
Petr Varhaník (4.D) – 2. místo
Roman Fulnecký (4.A) – 3. místo 

Lucie a Svatopluk postupují do okresních kol, která se konají v Kroměříži a ve Slavičíně. Vítězům blahopřejeme a v okresních kolech přejeme hodně štěstí. 

Velmi nás těší obrovský zájem žáků naší školy o účast v soutěžích anglického jazyka i na úkor jejich volného času. Poděkování proto patří všem zúčastněným, nejen vítězům.

Mgr. Zuzana Dvořáková
Mgr. Vendula Durdová, DiS.
Mgr. Ivana Sturm