Menu

Byli jsme u toho: Vítkovický GONG hostil bezpečnostní experty

V Ostravě se od 10. do 11. října 2023 uskutečnily Národní dny prevence, které se konají každé dva roky. Letos převzal nad akcí záštitu 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan. Zahájení konference se ujal náměstek MV ČR Mgr. Radek Kaňa. Organizační tým byl tvořen zástupci ministerstva vnitra, Policie ČR a Magistrátu města Ostravy.  Konference se zúčastnili také experti ze Slovenska.

Historicky tato expertní setkání proběhla dvakrát v městě Brně, jednou v on-line podobě v Plzni a letos se odborná veřejnost mohla těšit na konferenci uvnitř unikátního vítkovického areálu v Ostravě. Odborný program sliboval zajímavá témata, kde dominovaly oblasti: bezpečnost v kyberprostoru, technické normy a jejich tvorba v oblasti prevence kriminality, sociálně rizikové lokality a komunity a témata snižování recidivy u pachatelů trestné činnosti. Rovněž byla diskutována oblast podpory obětem trestných činů a prevence viktimizace.

Součástí dvoudenního programu bylo rovněž vyhlášení cen prevence kriminality a panelová diskuse expertů na téma: Zvyšování bezpečnosti v kyberprostoru.

Přidanou hodnotou byla statická prezentace formou panelů a stánků, které zahrnovaly zajímavosti z různých organizací i regionů, tiskoviny a preventivní materiál. Pro experty byly přínosné kontakty, setkání a diskuse.

Pro VPŠ a SPŠ MV v Holešově přinesla akce řadu podpůrných materiálů z České republiky i ze Slovenska. Tyto budou využity ve výuce, prevenci i peer programu, který studenti realizují v dalších školských zařízeních.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA