Menu

Olympiáda z českého jazyka

Letošní školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo netradičním způsobem – online.  Soutěže se měli možnost zúčastnit všichni žáci 1. – 4. ročníku.

Olympiáda v českém jazyce je soutěží poměrně náročnou. V první části tohoto klání řeší studenti mluvnické úkoly z oblasti slovotvorby, lexikologie, tvarosloví a syntaxe. Již tradiční nedílnou součástí olympiády je slohová práce. Letos se studenti pokusili o tvorbu vlastního textu na téma Kniha, kterou jednou napíšu.

Nejvyššího počtu bodů dosáhla Nela Dekařová (4. D) a stala se tak zaslouženou vítězkou. Na druhém místě se umístila Anna Janotová (2. A) a třetí místo obsadila Markéta Kosíková (2. A). Ostatní soutěžící se za své výkony rozhodně stydět nemusejí. I jim děkujeme za účast!

Nela s Aničkou reprezentovaly naši školu v okresním kole, které proběhlo 26. ledna rovněž distančně. S konkurencí studentů gymnázií našeho okresu se děvčata velmi dobře vypořádala. Nela dosáhla na 6. místo a Anička skončila osmá. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Poděkování patří rovněž vyučujícím ČJL, které se podílely na organizaci soutěže, opravování a hodnocení prací.

Mgr. Petra Chudárková