Menu

Adaptační workshop 

Každoročně první školní dny u prvního ročníku patří adaptačnímu workshopu. Smyslem této akce je poznat nové spolužáky, prostřední areálu i pravidla školy. Děje se tak pomocí her, pohybových aktivit a povídáním si. Každá aktivita má svůj cíl a tím je nastartování dobrého klimatu ve třídě i na internátě.

Součástí programu je mimo jiné i peer program, který vedou v jednotlivých třídách žáci z vyššího ročníku.

Adaptační workshop připravují a realizují pedagogové školy a nutno říci, že na vysoké profesionální úrovni. Způsob, jakým se věnují nastupujícím „prvákům“ je opravdu ojedinělý, o čemž svědčí zpětné vazby žáků. A za to všem organizátorům patří velké poděkování.