Menu

Uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnost získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Prioritou tohoto vzdělávacího programu je připravit absolventy pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky (dále jen Policie ČR) Absolventům je vydán Europass
– Dodatek k osvědčení, který usnadňuje jejich mobilitu v celé Evropě.

Získané vzdělání umožní absolventovi ucházet se o přijetí ke vzdělávání ve vyšších odborných školách nebo ve vysokých školách, zejména v Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Dále se absolvent uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní jako příslušník Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, Justiční stráže, obecní policie,
v bezpečnostních a právnických agenturách a institucích státní správy a samosprávy.

Pro výkon některých z těchto povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, která je hlavním sociálním partnerem školy, absolvuje navazující stanovenou základní odbornou přípravu a po jejím úspěšném ukončení může být zařazen do vyšších tarifních tříd.