Menu

40. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 6. 3. t. r. se konalo na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově školní a městské kolo Středoškolské odborné činnosti.

Do letošního 40. ročníku SOČ se z VPŠ a SPŠ přihlásilo osm žáků, ale pouze tři žáci splnili podmínky zařazení do soutěže. Naši žáci soutěžili v oborech:

  • obor č. 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • obor č. 16 historie
  • obor č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Žáci Adam Klimša (obor č. 14) s prací Závislosti (konzultanti Mgr. Z. Hájková a Mgr. H. Bendová) obsadil 1. místo,

David Jambor (obor č. 16) s prací Tankopedie (konzultant Mgr. Z. Hájková) obsadil 3. místo a

Kristýna Langová (obor č. 17) s prací Stejná práva pro každého (konzultant plk. Ing. Bc. L. Cuták) obsadila 1. místo.

Účastníkům školního a městského kola SOČ blahopřejeme a přejeme obdobný úspěch i v okresním kole SOČ, které se koná 3. 4. 2018.

 

PaedDr.  Antoním Strachota