Menu

Zaměstnancům, žákům, studentům, rodičům a všem, kteří se školou spolupracují, přeji zejména pevné zdraví, pracovní, studijní úspěchy, pohodu a spokojenost v osobním i rodinném životě.


plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel školy