Menu

Taktické cvičení hasičů na internátě „B“

Ve čtvrtek 14. 09. 2023 hodin proběhlo na internátě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově taktické cvičení jednotek požární ochrany s cílem seznámit jednotky s taktikou, evakuací a provedením hasebního zásahu ve výškové budově sloužící k ubytování žáků střední odborné školy.

V 16:00 hod. byl požár, který vznikl v kuchyňce v pátém nadzemním podlaží ohlášen vychovatelem k dozorčímu školy, který následně oznámil tuto událost na ohlašovnu požárů HZS Zlínského kraje. Bezprostředně po ohlášení začal službu konající vychovatel provádět evakuaci žáků a dozorčí školy vyslal svého pomocníka do požárem zasaženého objektu, aby pomohl s provedením evakuace.

Vychovatel ve spolupráci s pomocníkem dozorčího školy následně prováděli na shromaždišti kontrolu počtu evakuovaných osob a zjistili, že vzhledem k rychle se šířícímu požáru zůstalo na pokojích v pátém nadzemním podlaží uvězněno šest žákyň, přičemž jedna zůstala popálená a v bezvědomí v prostoru kuchyňky (z bezpečnostních důvodů nahrazena hasičskou figurínou). O této skutečnosti byl informován velitel zásahu. Po lokalizaci požáru byly žákyně, které uvázly na pokojích, odvedeny pomocí vyváděcích masek a popálená dívka transportována pomocí hasičského žebříku k dalšímu ošetření. Po uhašení požáru byl objekt předán pomocníkovi dozorčího školy, který byl po celou dobu k dispozici veliteli zásahu.

Od vedoucího cvičení npor. Ing. Jana Haderky se vychovatelům a pomocníku dozorčího školy dostalo slov uznání za skvěle zvládnutou evakuaci a činnosti během zásahu.

Zasahující hasiči:

HS Holešov
HS Kroměříž
JSDHO Holešov
JSDHO Prusinovice

Mgr. Vladimír Běčák