Menu

VI. ročník Ekonomické olympiády

Na přelomu listopadu a prosince roku 2021 se uskutečnila největší ekonomická soutěž pro studenty středních i základních škol v České republice. Naše škola se zúčastnila v pořadí již šestého ročníku ekonomické olympiády s úspěšným postupujícím.

I když nejsme škola zaměřená ekonomickým směrem, studenti prokázali, že znalosti v oboru mají a zúčastnili se soutěže v hojném počtu. Tímto patří velká gratulace studentovi Marku Stískalovi ze třídy 4.C, který obstál a postoupil do krajského kola v rekordní konkurenci zúčastněných 417 škol a celkového počtu 21 100 testovaných studentů.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády byly například: metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení, mikroekonomie a makroekonomie, mezinárodní ekonomie, hospodářská politika, finanční ekonomie, finanční gramotnost.

Úspěšnému Marku Stískalovi děkuji za reprezentaci školy a ostatním žákům za účast. 

kpt. Ing. Jan Veselý, MBA
oddělení policejních činností