Menu

Burza práce a vzdělávání 

Dne 13. října 2022 se v Olomouci na výstavišti Flora konala burza práce a vzdělávání. VPŠ a SPŠ MV v Holešově se akce zúčastnila na pozvání Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Policie prezentovala svou práci včetně policejní techniky. Účastníci měli možnost zhlédnout i ukázku výcviku služebních psů. Škola měla zastoupení v osobě pplk. Mgr. Evy Vichlendové (rady pro propagaci) a dvou žáků druhého ročníku Timura Pjatygina a Martina Nerudy. Všichni tři podávali informace o vzdělávání na střední škole a přijímacím řízení. Oba chlapci se úkolu zhostili velmi erudovaně a dokonce svůj výklad obohatili o zkušenosti z internátu či přímo z výuky. Od rána od 09:00 hodin přicházela k našemu stánku spousta žáků a žákyň ze základních škol, výchovní poradci a učitelé, odpoledne pak patřilo rodičům a jejich dětem, kteří se také přišli informovat. Ukončení akce proběhlo kolem 17:00 hodin.