Menu

Matematický klokan 2018

V březnu proběhl na oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů Matematický klokan.

Zadání úloh této celostátní soutěže připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Řešení zadaných příkladů rozvíjí u žáků logické myšlení, prostorovou představivost a matematické dovednosti. Získané kompetence žáci využijí v budoucím profesním životě, například u psychologických testů při přijímacím řízení k Policii ČR.

Soutěž na naší škole zahájila plk. PhDr. Mgr. R. Bezděková. Po seznámení s pravidly žáci samostatně řešili zajímavé úlohy z matematiky. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou:

v kategorii Junior

  1. Chmelář Jan (1. C)
  2. Berecz Ondřej (1. C)
  3. Válek Tomáš (1. D)

v kategorii Student

  1. Lysák Josef (3. A)
  2. Horčičková Lenka (3. C)
  3. Jünger Erik (3. A)

Blahopřejeme a věříme v úspěšné umístění našich žáků na krajské úrovni.

Mgr. Jana Hendrychová