Menu

Setkání Klubu důchodců MV Holešov 

V pátek 21.dubna 2023 se uskutečnilo každoroční setkání důchodců – bývalých pracovníků školských zařízení MV v Holešově. Milými hosty setkání byli ředitel VPŠ a SPŠ MV plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný.
Nejprve jsme se všichni sešli na schodišti internátu A ke společné fotografii. Ze 103 členů klubu se setkání zúčastnilo 66, nepřítomní se omlouvali většinou zdravotními problémy, což je při průměrném věku 74,5 roků celkem pochopitelné. Oficiální část setkání zahájil tajemník výboru klubu důchodců Mgr. Jaromír Loníček, CSc. přivítáním hostů, stručným seznámením přítomných s aktuálním stavem klubu a technickými připomínkami. V následném vystoupení nás pan ředitel informoval o současném stavu školy. Zazněla zde i myšlenka, že vedení školy oceňuje práci, kterou jsme v době aktivní činnosti, což většinou bylo i několik desítek let práce se studenty, škole věnovali.

Velký dík za úspěšný průběh setkání patří vedení školy a všem zaměstnancům, kteří se na zabezpečení této akce podíleli.

Mgr. Jaromír Loníček, CSc