Menu

Logická olympiáda 2022

Již několik let se naše škola účastní soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá organizace Mensa ČR. Řešení soutěžních úloh je založeno na samostatném logickém uvažování, pohotovém rozhodování a kreativním přístupu.

Letošní školní kolo, které organizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů v hodinách informační a komunikační technologie, proběhlo ve dnech 17. až 21. října 2022. V kategorii „C“ – střední školy nás reprezentovalo celkem 353 žáků 1. až 4. ročníku.

Účast naší školy byla v letošním ročníku soutěže velmi úspěšná, čtyři žáci postoupili do krajského semifinále. Krajské kolo proběhlo v pátek dne 4. listopadu 2022 na fakultě Aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Semifinalisté ve velmi silné konkurenci umístili na 38., 40. a 43. místě.

Krajským semifinalistům i všem ostatním účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Jana Návratová

Nejlepší řešitelé školního kola:

1. Kozáček David 1. B
2. Tobolík Kamil 4. C
3. Gromusová Michaela 3. A
4. Tribula Ondřej 2. D
5. Novotný Adam 2. A
6. – 8.    Damek Filip 2. A, Guth Petr 2. A, Slaný Daniel 2. B
9. – 11.  Kovačič Vojtěch 2. B, Malý Filip 2. A, Žáček Jan 2. D

Výsledky krajského kola:

38. Gromusová Michaela 3. A
40. Tobolík Kamil 4. C
43. Kozáček David 1. B

​​