Menu

Slavnostní předávání  vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům VOŠ

Dne 14. ledna 2022 se v Salla terreně holešovského zámku uskutečnilo již tradiční předávání  vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy.

Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA, starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedů zkušební komise, pedagogických pracovníků školy. Letošní vyřazení absolventů se muselo obejít bez účasti rodinných příslušníků, a to z důvodu protiepidemiologických nařízení.

Absolutorium probíhalo ve dnech 12. a 13. ledna 2022. Zkoušku úspěšně vykonalo 37 policistů. Celkově 23 policistů prospělo s vyznamenáním a 14 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Martinu Valertovi. Dále ředitel školy udělil plaketu školy za práci v třídní samosprávě a celkový příkladný přístup ke studiu pprap. Kristýně Vlčkové a nprap. Jiřímu Štvrteckému. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením varhaník a učitel hudby Ludvík Šuranský.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.