Menu

Office Arena - 1. místo v krajském kole a úspěch v celostátním kole 

Naše škola se letos poprvé zapojila do již 10. ročníku soutěže Office Arena 2021.

Tato soutěž ověřuje znalosti a dovednosti z Office aplikací. Office Arena se skládá ze školního, krajského a celostátního kola a letos se do ní zapojilo celkem 3255 studentů z 88 škol ČR.

Školní kolo spočívalo ve vypracování velmi náročného online testu ve webovém prostředí. Hlavními tématy testu byla znalost prostředí a práce s kancelářskými aplikacemi, především využití programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote a obecných otázek týkajících se informačních technologií. Školního kola se z naší školy zúčastnilo celkem 55 žáků napříč prvním až třetím ročníkem.

Do krajského kola soutěže Office Arena byli z naší školy nominováni tři studenti Jiří Kostka (2.C), Lucie Jurkovská (2.D) a Karla Vodehnalová (3.B). Nejlépe se umístila Karla Vodehnalová ze 3.B, která zvítězila v krajském kole a postoupila jako jediná ze Zlínského kraje do celostátního kola. 

Stál před ní nelehký úkol. Musela vytvořit komplexní krajský projekt, jehož tématem byla příprava badatelského víkendu. Zadání znělo následovně: „Jako žákyně střední školy jsi pověřena ředitelem školy celkovou přípravou třídenního výletu do nějaké zajímavé oblasti České republiky. Výlet se má uskutečnit na konci školního roku.“

Naše žákyně zpracovala projekt na téma „Putování Českým Švýcarskem“. Celou akci musela velmi pečlivě připravit, vytvořit jednoduchého průvodce v aplikaci Word, finanční rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. Odborná porota ocenila velmi kvalitní úroveň zpracování a celkový estetický dojem doplněný vytvořením malého průvodce na třídenní výlet včetně videa.

Ve finále, které proběhlo 4. května 2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams, se sešlo 14 nejlepších žáků. Naše soutěžící k původnímu projektu vytvořila navíc webové stránky včetně krátkých ukázkových videí, online dotazníku, plakátu a QR kódu. Finále ověřovalo schopnost prezentovat soutěžní projekt a reagovat na dotazy poroty.

Všechny práce byly vyrovnané a výkony přednášejících vynikající. I když se naše žákyně neumístila na medailové pozici, určitě si klání užila.

Všichni účastníci celostátního kola soutěže Office Arena dostali od pořadatele jako ocenění možnost bezplatně se zúčastnit testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Toto testování probíhalo v anglickém jazyce a uskutečnilo se 29. 4. 2021. Karla test úspěšně složila (890 bodů z celkových 1000 bodů) a získala tak i cennou mezinárodní certifikaci dokládající její schopnost pracovat s aplikacemi sady Office.

Blahopřejeme jí k získání mezinárodnímu certifikátu MOS a děkujeme za vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Holešově.

Mgr. Josef Chmelař
učitel OVVP