Menu
logo1

Erasmus + Digitalizace vzdělávání

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods and technologies” v překladu „Inovativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií“.

logo2

Tento projekt je financován z programu Erasmus+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na situaci způsobenou pandemií COVID-19. Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko) a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika).

Cílem projektu je rozvoj kapacit vzdělávacích institucí při realizaci online, kombinované nebo distanční výuky, digitalizace výukových technik a metod hodnocení používaných v systému profesního vzdělávání. Přípravné schůzky a zahajovací konference projektu proběhly online formou.

První setkání za přítomnosti všech partnerů proběhlo v rámci nadnárodního setkání na Policejní škole v Cluj-Napoce v době od 27. do 30. července 2021. Obsahem byla harmonizace postupů, administrace projektu a práce nad prvním výstupem projektu, což je metodika hodnoticích strategií ve vzdělávacím procesu u jednotlivých partnerů.

Další setkání se uskuteční v říjnu 2021 v Holešově.