Menu

Soutěž ve střelbě

Ve středu 21. září 2022 uspořádalo oddělení odborné bezpečnostní přípravy pro žáky 4. ročníku střední policejní školy soutěž ve střelbě z malorážkových zbraní,   které byly předmětem výuky střelecké přípravy uplynulý školní rok.

Této zájmové akce se zúčastnila čtyři pětičlenná družstva reprezentující jednotlivé třídy ročníku ve dvou střeleckých disciplínách. První byla mířená střelba z malorážky 5 ran vstoje na 20 metrů a druhá střelba z malorážkové samonabíjecí pistole CZ 75 Kadet 5 ran vstoje obouruč na 15 metrů. Každý zásah terče byl hodnocen body, jejichž celkový součet stanovil v závěru soutěže pořadí  jednotlivců a družstev.

V soutěži jednotlivců se na prvním místě umístil žák 4. C Lukáš Kocmánek nástřelem 83 bodů, na druhém místě se 79 body žák 4. A Michal Uřičář a na třetím místě se shodným počtem bodů, ale menším počtem desítek žákyně 4. A Markéta Kosíková.

V soutěži družstev bylo na prvním místě vyhodnoceno družstvo 4. A ve složení Aneta Bechná, Michal Uřičář, Markéta Kosíková, Henrik Hrdlovič a Jana Kovaříková. Na druhém místě se umístilo družstvo 4. C s Lukášem Kocmánkem, Petrem Ulčákem, Daliborem Knopem, Davidem Zalotěnkem a Danielem Blíhalem. Třetí v pořadí skončilo družstvo 4. B s Matějem Tvarůžkem, Matyášem Plškem, Annou Orságovou Veronikou Macháčkovou a Terezou Karáskovou.

Soutěž byla ukončena vyhlášením vítězů a předáním věcných cen nejlepším střelcům.

Za bezpečnost soutěžících, organizaci soutěže a bezchybné hodnocení výsledků si zaslouží poděkování rozhodčí, kterými se na dobu soutěže stali učitelé střelecké přípravy.

plk. Petr Repka