Menu

Slavnostní akt předávání medailí SPP

Dne 8. června 2023 se konal 10. Významný den služby pořádkové policie. Akci pořádalo Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR v prostorách Národního muzea.

Slavnostního dekorování se účastnil  i příslušník PČR služebně zařazený pod Kanceláří ředitele – Pracoviště ochrany areálu a krizového řízení.

Prap. David Polzer byl oceněn „Medailí ředitele služby pořádkové policie“ za dlouhodobé vynikající plnění služebních úkolů a povinností na úseku ochrany veřejného pořádku.

Jmenovanému policistovi upřímně blahopřejeme.

Mgr. Ivan Foitl