Menu

Evropský den bez aut v Holešově

Do podpory každoroční iniciativy Evropské komise, která upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspiruje k možným řešením, se již tradičně zapojila i naše škola.

Téma akce EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY pro rok 2022 je „Lepší dostupnost“ a bylo vybráno tak, aby odráželo touhu jednotlivců po celé Evropě znovu navázat vzájemné kontakty po několika měsících izolace, omezení a limitů. Lidé se mohou opět setkávat v městském prostředí a zůstat ve spojení prostřednictvím veřejné dopravy.

My jsme se se žáky a žákyněmi holešovských škol setkali ve čtvrtek 22. září 2022 v dopoledních hodinách na akci „Evropský den bez aut v Holešově“. Zábavně-naučné dopoledne pro děti připravilo město Holešov, společně se Střediskem volného času TYMY a dalšími partnery na hřišti na Novosadech v Holešově.

V příjemné atmosféře a za slunečného počasí žáci a žákyně holešovských základních a mateřských škol úspěšně zdolávali nástrahy jízdy zručnosti na kole nebo koloběžce. Určitě stojí za zmínku výkon malých předškoláků ze Všetul, ale vyzdvihl bych zejména děti ze základní školy Holešov, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Mottem jejich vzdělávacího programu je: „Nemůžeme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou.“ Všichni byli naprosto úžasní, v odhodlání a nasazení si v ničem nezadali s ostatními účastníky a moc jsme si s nimi čtvrteční dopoledne užili.

Na zajištění celé akce se podílel kpt. Mgr. Bc. Petr Novosád z oddělení policejních činností a žákyně třídy 3. D Střední odborné školy Anna Krátká, Julie Matušková a Markéta Šťastná.

Všem výše jmenovaným děkuji za osobní nasazení a přístup, kterým přispěli k úspěšnému průběhu celého dopoledne a za prosazování dobrého jména Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově.

plk. Mgr. Petr Benda