Menu

Odborné přednášky pro žáky střední školy 

Vzhledem ke striktnímu omezení přítomnosti žáků ve škole v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, žáci střední odborné školy nemohli absolvovat odbornou praxi na útvarech Policie ČR – ať již je to dvoutýdenní odborná praxe u žáků třetího ročníku nebo jednodenní výjezdy na útvary policie. Během těchto akcí žáci poznávají náročnou práci policistů a policistek, seznamují se s činností jednotlivých služeb a mohou si v reálu „osahat“ výkon služby v praxi. Praxe je důležitou součástí výuky a působí jako silný motivační prvek při výběru budoucí profese.

Ve spolupráci s personálním odborem policejního prezídia škola uskutečnila pro třídy prvního až třetího ročníku online a posléze i „face to face“ setkání s představiteli vybraných služeb Policie ČR. Tuto sérii započali svou prezentací ředitelé Služby dopravní policie a Pyrotechnické služby Policejního prezídia ČR. Oba ředitelé se věnovali žákům online formou.

S postupným rozvolňováním a následným vrácením se žáků do škol začátkem června proběhly přednášky služby pořádkové policie, cizinecké policie a ochranné služby. Kolegové byli přítomni osobně ve škole a velmi poutavě a se zaujetím vyprávěli o své práci. Výklad doprovázeli zajímavými videi i osobními příběhy ze své praxe. Žáci prvního ročníku měli možnost podívat se na výcvik služebních psů a psovodů, který připravili kolegové z pracoviště ochrany areálu.

Sérii přednášek završí koncem června ještě prezentace problematiky operačního střediska.

Spolupráce školy a výkonných útvarů policie je pro nás velmi důležitá a nutno říci i efektivní. Mnoho našich absolventů se po skončení školy hlásí do služebního poměru a je velmi příjemné potkat třeba na letišti při odbavení nebo na cestách absolventy naší školy nyní již v uniformách příslušníka Policie ČR.