Menu

Prezentace žáků ke 100. výročí založení Československa

Dne 28. listopadu 2018 proběhlo školní kolo prezentací na téma „Sté výročí samostatného Československa“.

Týmy po dvou studentech z 2. ročníku byly nominovány na základě třídních kol z předešlých týdnů. Za třídu 2. A soutěžili Jakub Schubert a Lucie Jordánková, za třídu 2. B Denisa Dvouletá a Eliška Petrková, tým z 2. C bohužel z důvodu nemoci vypadl a 2. D reprezentovaly  Nela Dekařová a Eliška Benešová. Porotu tvořila trojice z učitelského sboru ve složení Mgr. Irena Kotoučová, PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Bc. Monika Vokurková,  Ph.D. Na soutěž byli pozváni i zástupci vedení školy.

Zahájení proběhlo příjemným uvítáním. Jako první se představila dvojice z 2. B. Po úvodu a poslechu naší hymny pokračovala dvojice v přednášení své prezentace. Na závěr nám byl výklad shrnut. Pěkně připravená a také bravurně přednášená prezentace obdržela zasloužený potlesk.

Jako druhý v pořadí nastoupil před porotu tým z 2. D. V prezentaci jsme byli seznámeni s Muži 28. října. Byli nám představeni ti, kteří se zasloužili o vznik Československa, ale stáli v mediálním stínu oproti T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi či M. R. Štefánikovi. Na svou prezentaci dvojice vynaložila mnoho úsilí jak na zpracování, tak i na výklad. Po skončení následoval zasloužený potlesk.

Jako poslední nastoupila dvojice z 2. A. Ve svém vystoupení nás seznámila s celou historií Československa. Pěkně zpracovaná prezentace  se velmi  dobře poslouchala a bylo vidět, že si na ní  dal tým ze 2. A záležet. Na konci následoval opět mohutný potlesk.

Všechny prezentace byly výborně zpracované, kvalitně přednášené a na velice vysoké úrovni.  I pod náporem stresu a nervozity se přednášejícím povedlo posluchače výborně přenést do atmosféry vznikajícího Československa. Po přednesení všech prezentací přišlo na řadu  hodnocení  výkonů.  Komise sdělila své dojmy z vystoupení jednotlivých dvojic a na závěr byli soutěžící odměněni.

Z důvodu velmi vysoké laťky, kterou soutěžící nasadili, se porota rozhodla ocenit všechny výkony stejně. Všichni přítomní strávili velmi příjemné a poučné odpoledne.

Filip Janků, Daniel Leitner