Menu

Otevření Dálničního oddělení Policie ČR v Otrokovicích 

V Otrokovicích dne 15. června 2022 proběhlo otevření nového Dálničního oddělení Policie ČR, kterého jsme se účastnili všichni studenti 3. ročníku. Byli jsme provedeni budovou ochotnými policisty, kteří nám poskytli všechny potřebné informace, jak o přijetí do služebního poměru policisty, tak o vzniku a činnosti Služby dopravní policie.

V areálu byla možnost zhlédnutí a vyzkoušení nejnovější policejní techniky používané při činnosti dálničního oddělení, rovněž nahlédnutí do policejních vozidel a vyzkoušení jeho funkci, včetně zvláštního rozhlasového a zvukového zařízení (VRZ).

Po komentované prohlídce, vyzkoušení nových věcí a s hlavou plnou zajímavých poznatků a zkušeností se celý třetí ročník vrátil zpět do Holešova.

Celá akce byla přínosem, hlavně poznáním možností uplatnění u Policie České republiky.

Anna Janotová, 3. A