Menu

Návštěva ředitelství BPOL - Mnichov 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě (od roku 1992) spolupracuje s ředitelstvím Spolkové policie Německo (BPOL) v Mnichově. Spolupráce zahrnuje oblast jazykové přípravy (výuka českého jazyka v kurzech policistů BPOL, stáž německých policistů ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově) a oblast výkonu policejních činností (stáž pro odborné učitele z VPŠ a SPŠ MV v Holešově na mezinárodním letišti v Mnichově a na inspektorátech BPOL). Na základě pozvání prezidenta BPOL – ředitelství Mnichov pana dr. Blümela se uskutečnila zahraniční služební cesta ředitele školy s doprovodem na ředitelství BPOL v Mnichově v termínu od 26. do 28. července 2022.

Zahraniční služební cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnili vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, ředitel školy, vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., zástupce ředitele pro výuku a výcvik, rada pplk. Mgr. Eva Vichlendová (rada pro zahraniční styky) a Mgr. Andrea Dvorníková (tlumočnice) z oddělení cizích jazyků. Obsahem zahraniční služební cesty bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce a diskuze o společných aktivitách na rok 2022/23.

Služební cesta započala příjezdem do Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu. Vedoucí centra za BPOL EPHK/Z Markus Leitl působí jako koordinátor spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a ředitelstvím BPOL Mnichov. Zde proběhla prvotní evaluace spolupráce za rok 2021/22. Hovořilo se o pilotním kurzu českého jazyka pro policisty BPOL, diskutovalo se o termínech stáží pro pracovníky obou institucí a pracovalo se na bulletinu k 30. výročí spolupráce. Kromě této oblasti si ředitel školy a jeho doprovod prohlédl pracoviště centra a formou prezentace se seznámil s jeho hlavními úkoly.

Následující den se jednalo v Mnichově na ředitelství BPOL. Po přivítání panem viceprezidentem Voglem a pracovníkem mezinárodního odboru PHK Nowotnickem se přistoupilo k oficiální části programu. Pan viceprezident prezentoval strukturu, úkoly, činnost a postavení ředitelství BPOL v Mnichově i v celkovém kontextu Spolkové policie Německo. Další body jednání:

  • Vyhodnocení pilotního kurzu českého jazyka pro policisty BPOL a jeho ukončení formou jazykové zkoušky na úrovni A-1 a A-2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • Schválení nového běhu kurzu, jeho struktura a průběh. Domluvilo se 6 týdenních soustředění (3 v Holešově a 3 ve Schwandorfu), dále 4 hodiny týdně online výuky. To vše je doplněno e-learningem na platformě Moodle.
  • Schválení stáží pro pracovníky a policisty VPŠ a SPŠ MV v Holešově na letišti v Mnichově, inspektorátech BPOL a vzdělávací instituci BPOL v Bamberku.
  • Dohoda o zaslání termínů stáží v Holešově pro policisty BPOL, kteří již ovládají český jazyk.
  • Zabezpečení výuky českého jazyka ve zdokonalovacím kurzu v Rosenheimu (škola zabezpečí lektory).
  • Schválení dosavadních kroků ve vztahu k 30. výročí spolupráce.

Na závěr jednání shrnuli oba představitelé institucí výsledky služebního jednání a shodli se na pokračování další spolupráce. Viceprezident Vogl převzal v zastoupení plaketu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kterou ředitel školy udělil prezidentovi BPOL Dr. Blümelovi jako výraz poděkování a úcty za uplynulé období.