Menu

Návštěva školní knihovny

Během měsíce září 2020 navštívili žáci tříd 1. A, 1. B, 1. C a 1. D ve výuce českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci učiva o knihovnách, vzdělávacích institucích a internetu.  ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů.

Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi i internetem.

Poděkování patří paní vedoucí knihovny Mgr. Aleně Přívarové, která žáky jednotlivých tříd po přivítání seznámila s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možnostmi výběru knih k maturitní četbě, celým fondem školní knihovny, druhy katalogů k orientaci čtenářů atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru besedy žáci vznesli řadu věcných dotazů, někteří z nich si hned vypůjčili knížky ke školní i zájmové četbě.

Věříme, že po této besedě přibudou školní knihovně spokojení čtenáři a že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli. 

Vyučující českého jazyka v 1. ročníku:

PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Jitka Gavendová