Menu

10. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce
oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Dne 7. října 2021 se uskutečnilo ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově 10. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru  68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. 

Obsahem jednání byly aktuality v oblasti odborného vzdělávání, sdílení zkušeností z distančního vzdělávání, rozvoj oboru vzdělávání na roky 2022-2025, zkrácená ZOP pro absolventy bezpečnostně právního zaměření a informace k odborné praxi.

Ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přivítal účastníky a zahájil toto setkání.  Na setkání bylo přítomno všech 29 zástupců škol včetně zástupců 2 rezortních škol Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra bylo zastoupeno vedoucím Odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání Mgr. Bc. Václavem Jarým a Ing. Hanou Grusovou, MBA. Pozvání také přijali Ing. Mgr. Lenka Návratová z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA z Národního pedagogického institutu. Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní atmosféře.