Menu

Zahájení školního roku u prvního ročníku

Dne 2. září 2019 ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák spolu se zástupcem školy pro výuku a výcvik a zástupcem školy pro ekonomiku uvítal žáky prvního ročníku v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově a popřál jim hodně zdaru při studiu.

Dne 4. září 2019 v odpoledních hodinách byli všichni žáci prvního ročníku v rámci „pasování přijati“ mezi žáky školy. Pasování, které se uskutečnilo v Síni tradic, pro své nové spolužáky připravili žáci čtvrtého ročníku.