Menu

Multiplikační seminář v projektu Erasmus

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods and technologies” v překladu „Inovativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií“.

Tento projekt je financován z programu Erasmus+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na situaci způsobenou pandemií COVID-19. Registrační číslo projektu je 2020-1-RO01-KA226-VET-095380. Doba realizace spadá do období od 0105.2021 do 30.04.2023, což představuje 24 měsíců. S ohledem na covidové období je nyní v jednání prodloužení doby trvání projektu.

Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko) a VPŠ a SPŠ MV v Holešově (Česká republika).

V rámci projektu se dne 20. října 2022 uskutečnil multiplikační seminář s názvem „Challenges of Distance Education”. Cílovou skupinu představovaly střední školy s oborem vzdělání bezpečnostně právní činnost. Na setkání bylo přítomno všech 29 zástupců škol včetně zástupců 2 rezortních škol Ministerstva vnitra. Z Odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání Ministerstva vnitra se jednání zúčastnili Mgr. Bc. Václav Jarý a Mgr. Michal Peterka. Pozvání také přijaly Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, ředitelka odboru inspekční činnosti České školní inspekce a Mgr. Marta Stará, vedoucí oddělení odborného vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Zahraničí reprezentovali kolegové z Ministerstva vnitra Slovenské republiky a zástupci policejních škol z Košic a Pezinoku.

Obsahem jednání byly aktuality a rozvoj odborného vzdělávání oboru v letech 2022 -     2025 z pohledu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a dále následovaly informace o činnosti, strategii a aktuálních cílech České školní inspekce, sdílení zkušeností z distančního vzdělávání ve vybraných školách a představení moderních forem výuky.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově vystoupila s výše zmíněným projektem hodnotících strategií. Obsah prezentace zahrnoval všeobecné informace o projektu se zaměřením na jednotlivé výstupy. První výstup  - metodika k softwaru je již hotova. Ve stádiu testování je druhý výstup – samotný software hodnotících strategií ve své offline a online verzi.

Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní atmosféře, kterou podtrhly i krásné prostory holešovského zámku.