Menu

Letní výcvikové kurzy 1. ročníku

Jako každý rok i letos proběhly Letní výcvikové kurzy 1. ročníku v Protivanově. První týden 9. - 13.5. 2023 byly na kurzu třídy 1.C, D a druhý týden, 15. - 19.5. 2023, třídy 1.A, B.
Náplní kurzu je výcvik ve střelbě, jízdě na lodi, přežití v přírodě, speleologie, cyklistika, orientace v terénu, lanové aktivity a sportovní hry. Výcvik na obou kurzech se podobal tzv. „vojenskému příjmači“, včetně nočního poplachu. Každoročně kurzy končí tradičním závodem Protivanowo-man, kde všichni mohou uplatnit získané dovednosti a vědomosti.
Oba kurzy zajišťovali učitelé OOBP a také se jich aktivně účastnili třídní učitelé a vychovatelé. Tímto všem děkuji za aktivní přístup.

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík
učitel OOBP