Menu

Adaptační workshop pro první ročník

Začátkem září proběhl adaptační workshop pro nově nastupující žáky prvního ročníku. Od pondělí do čtvrtka 6. září byl program napěchován pohybovými aktivitami, interaktivními workshopy, besedami, hrami a hlavně dobrou náladou. Součástí byl také peer program z oblasti rasismu, xenofobie a extremismu, který velmi úspěšně lektorovali vybraní a proškolení žáci 2. ročníku. Nechybělo ani večerní posezení u táboráku.

Adaptační workshop si zabezpečuje škola sama. Aktivity vedou vyškolení pedagogičtí pracovníci. Nezpochybnitelnou roli mají třídní učitelé jednotlivých tříd prvního ročníku. Letos aktivity proběhly na „jedničku“ a dle ohlasů od žáků i učitelů smysl adaptačního workshopu se zcela naplnil.

Informace o peer programu

S příchodem nových studentů do prvního ročníku se nám naskytla možnost v rámci adaptačního kurzu seznámit naše nové spolužáky s pojmy rasismu, xenofobie a předsudků. Naše očekávání byla překročena. Všichni lektoři z peer týmu jsme se shodli na tom, že ve třídách panovala příjemná atmosféra, žáci byli aktivní a spolupracovali. Zpětnou vazbu jsme dostali v podobě dotazníků, které vyzněly velmi příznivě. Chtěla bych poděkovat nejen za sebe, ale i za tým „píráků“ za tuto příležitost, která nám umožnila získat nové zkušenosti pro další preventivní programy.

Denisa Dvořáková, 2.D