Menu

Stáž žáků SOŠ v Nabburgu 

Ve dnech 19. - 23. 2022 se čtyři vybraní žáci 4. ročníku zúčastnili jazykové stáže v policejní škole v Nabburgu.
Cílem této stáže bylo nejen zlepšení jazykové kompetence a seznámení se s německou kulturou a zvyklostmi, ale i motivace žáků k práci u policie. Program byl velmi bohatý a pestrý. Žáci se účastnili nejen teoretického vyučování, například hodin práva a etiky, ale i praktického výcviku policistů jako byly hodiny sebeobrany, tělocviku, střelecké přípravy a nácviku modelových situací – ohledání místa činu. Vyučování bylo zpestřeno prohlídkou oddělení dopravní policie, pořádkové policie a kriminální policie ve Weidenu, prohlídkou Společného česko – německého centra ve Schwandorfu a policejní školy v Sulzbach – Rosenbergu.

Žáci hodnotí stáž jako velmi motivující a obohacující. 

Mgr. Silvie Němcová