Menu

První pomoc – Zdravotnická záchranná služba Zlín

Ve dnech 22. a 23. března 2022 se ve Zlíně uskutečnilo proškolení žáků 3. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Toto cvičení je začleněno do odborné praxe a doplňuje teoretické vzdělávání studentů.

Celá akce proběhla ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín. Školení i praktické nácviky vedli lektoři a záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si osvojili řadu život zachraňujících úkonů a získali neocenitelné informace i praktické dovednosti přímo od pracovníků záchranné služby.

plk. Mgr. Karel Hrudík