Menu

Akce i kultura 

V rámci ústní maturitní zkoušky, která probíhala ve dnech od 16. do 19. května 2023, byl pro žáky druhého ročníku přichystán speciální program. Mimo jiné navštívili nově vybudovanou požární stanici v Holešově, kde se jim věnovali profesionální hasiči. Studenti se seznámili s náročnou prací hasičů, která je velmi variabilní. Vidíme je při povodních, nehodách, požárech a při mnoha dalších činnostech. Zájemci si mohli vyzkoušet i zásahové obleky a podívat se na techniku a prostředky používané při zásazích včetně vyprošťovacího auta. Exkurze se všem moc líbila.

Ve druhé části dne, jsme využili nabídku Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově a naši žáci se účastnili divadelního představení „Balada pro banditu“. Jednalo se o vizuálně-zvukovou rekonstrukci známého muzikálu v režii Vladimíry Dvořákové. Obsazení bylo vskutku zdařilé – hráli a zpívali studenti holešovského gymnázia a členové D6K. Nutno říci, že všichni podali skvělý výkon, za což byli odměněni aplausem.