Menu

Žáci policejní školy pomáhají … 

Média všeho druhu dnes a denně přinášejí zpravodajství z válkou zničené Ukrajiny.Tisíce uprchlíků nachází azyl na různých místech České republiky. Více či méně úspěšně se snaží zapojit do běžného života. Jedná se především o ženy a školou povinné děti. I v Holešově na 1. Základní škole zasedly do školních lavic děti z Ukrajiny, často bez školních pomůcek. Holešov je malé město a informace se zde šíří velmi rychle. Nebylo proto žádným překvapením, že se třída 1. B z VPŠ a SPŠ MV v Holešově obrátila na svého ředitele plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA s žádostí, zda by bylo možné uspořádat sbírku pro děti z Ukrajiny, které se vzdělávají právě na 1. ZŠ. Výtěžek sbírky by třída předala paní ředitelce, aby peněžní prostředky vynaložila na potřeby dětí.

Myšlenka pomoci „dětí dětem“ našla u vedení plnou podporu. Na přítomnost žáků z národnostních menšin na naší škole jsme zvyklí, vzhledem k realizaci projektu „Vzdělávání národnostních menšin“. Takže pojem „multikulturní soužití“ u nás na škole opravdu není prázdným pojmem. A budiž ke cti našim studujícím, že jsme za celou dobu trvání projektu neřešili žádné problémy s xenofobií či rasismem vůči menšinám. Dovedeme s touto problematikou pracovat i díky naším aktivitám v peer programu, který škola realizuje již od roku 2007.

Zde je článek žáků třídy 1. B…

S ohledem na situaci na Ukrajině, se naše třída 1. B s třídní učitelkou Lenkou Klechovou domluvila, že se také zapojí do pomoci ukrajinským uprchlíkům. A tak jsme v průběhu měsíce března napekli a nazdobili perníčky, vyrobili náramky a ozdoby, které jsme pak nabízeli v rámci charitativní sbírky. Dohodli jsme se, že výtěžek půjde na konkrétní děti z Ukrajiny navštěvující 1. ZŠ Holešov.

Sbírka proběhla dne 6. 4. 2022. Nachystali jsme si naše výrobky a vyrazili mezi zaměstnance školy a spolužáky. Díky dobrovolným příspěvkům se vybralo krásných 15 000 Kč. Po dohodě  s vedením obou škol, navštívili zástupci třídy dne 21. dubna prostory 1. ZŠ. Na základní škole nás čekalo milé přivítání, popovídali jsme si s ukrajinskými žáky a také jsme jim donesli naše perníčky a buttony školy. Výtěžek paní ředitelce Mgr. Jarmile Růžičkové předal náš pan ředitel plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, který nás do školy doprovodil.

Rádi bychom poděkovali paní vychovatelce Radce Janišové za pomoc při sbírce a vedení školy za podporu při organizaci akce. Máme radost, že se celá akce povedla a že jsme mohli pomoci. I díky tomu máme mnoho společných zážitků a určitě nás to jako třídu stmelilo a posunulo dále.

Jako zpětnou vazbu uvádíme poděkování paní ředitelky Mgr. Růžičkové….

Vážený pane řediteli, děkujeme Vám a Vašim studentům za iniciativu, kterou jste projevili v souvislosti s žáky – uprchlíky z Ukrajiny, kteří se momentálně učí na naší škole.

Něco o našich ukrajinských žácích:

Na 1. Základní školu Holešov přišlo postupně od 14. března 2022 celkem 19 ukrajinských žáků. Jsou to děti z oblastí, kde probíhají největší válečné operace:  Charkov, Kyjev, Kramatorsk, Černigov, Nikolajev, Užgorod, Dněpropetrovsk a Malyn.

Na naší škole jsou zařazeni do běžných tříd podle svého věku. Docházejí do 1. A, 2. A, 2. B, 3. a, 3. B, 5. A, 5. B, 6. c, 7. C, 8. A, 9. B, 9. C. Dnes 25. 4. se nám ohlásil další žák do 9. ročníku, takže jich budeme mít 20. Největší počet je právě v 9. ročnících, celkem jsou 4 žáci.

Po příchodu do školy jsme je vybavili základními potřebami, pokud potřebovali. Získali jsme darem školní aktovky nebo batohy, něco jsme koupili z různých dobrovolných příspěvků: psací potřeby, výtvarné potřeby, desky na sešity a sešity, pouzdra a podobně.

Žáci mají běžnou výuku s českými spolužáky, jednu hodinu denně mají výuku českého jazyka. Výuka probíhá zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň. Vyučují paní učitelky ruského jazyka, výuka ale probíhá v češtině.

Ve výuce se žáci zapojují podle svých možností. Vyučující jim v některých předmětech překládají obsah učiva pomocí internetového překladače, aby lépe rozuměli probírané látce. Ve třídách pomáhají s adaptací i naši žáci – někteří pocházejí z Ukrajiny a dorozumí se ukrajinsky, někde si pomáhají angličtinou.

Žáci 1. stupně mohou docházet do školní družiny. Úplatu za zájmové vzdělávání jsme jim z důvodu statutu uprchlíka prominuli. Do družiny nám dochází 7 žáků.

Obědy jsme jim pomohli zařídit v Ústřední školní jídelně. Jídelna byla schopna zabezpečit platbu za obědy v měsících březen a duben. Obědy za květen budeme hradit z příspěvku, který obětavě zprostředkovala vaše třída 1. B. Jsme moc rádi, že vaši žáci projevili účast s náročnou situací žáků – uprchlíků. Je jistě velmi těžké ocitnout se v cizím prostředí v zemi s neznámým jazykem a ještě za stresujících okolností, kdy část rodiny těchto žáků zůstala doma ve válčícím prostředí.

My všichni se snažíme v této nelehké chvíli pomoci a jsme rádi za každou další podporu zvenčí. Víme, že si této pomoci cení i ukrajinské děti a jejich rodiče nebo prarodiče, kteří je v České republice doprovází. Proto jsme také v minulém týdnu uspořádali materiální pomoc v podobě oblečení, drogistických potřeb, hraček a podobně.

Ještě jednou vám upřímně děkujeme i jménem našich ukrajinských žáků.

S pozdravem

Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka