Menu

Vítězství Lucie Fárkové 

I v letošním školním roce měla naše škola své „želízko v ohni“ v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce. Byla jím Lucie Fárková, žákyně 3. ročníku, které se podařilo navázat na úspěchy Svatopluka Recmana a Petra Varhaníka z předchozích let a vybojovat v silné konkurenci obdivuhodné 1. místo. Stejně jako loni, i letos byla pořadatelem okresního kola Obchodní akademie Kroměříž. Na rozdíl od loňského roku už toto kolo naštěstí nemuselo probíhat online, a proto jsme se s Lucií vypravily 23. března do Kroměříže, aby Lucka poměřila své jazykové znalosti s výherci školních kol dalších devíti středních škol z okresu Kroměříž. 

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Písemná část obsahovala poslech s porozuměním a lexikálně gramatický test. Součástí ústní části bylo krátké představení soutěžícího a přibližně osmiminutová úvaha na téma, které si každý soutěžící vylosoval. 

Pořadatelky předpokládaly, že jazykové znalosti soutěžících budou daleko převyšovat úroveň B1, která odpovídá požadované úrovni znalostí maturanta, a chtěly se vyhnout tomu, aby všichni soutěžící získali plný počet bodů. Písemnou část proto sestavily z úkolů odpovídajícím úrovni B2 – C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Jejich předpoklady se do velké míry potvrdily. Někteří soutěžící ztratili u písemné části jen minimum bodů. 

Ústní část probíhala bez přípravy a vedle výslovnosti a gramatické správnosti hodnotila čtyřčlenná komise také jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby a celkový projev soutěžících. Body z ústní části přidělené jednotlivými členkami komise se následně sečetly s body, které soutěžící získali u písemné části, a tak bylo rozhodnuto o konečném pořadí soutěžících.  Nejvyšší počet bodů a tím i první místo získala Lucie. Díky tomu postupuje do krajského kola, které se uskuteční 22. dubna 2022 na GJP a SOŠ Slavičín. 

Lucko, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole. 

Mgr. Zuzana Dvořáková