Menu

Zkoušky Ministerstva vnitra A2 a B1 a Policejní jazyková zkouška

Měsíce červen a červenec byly na oddělení cizích jazyků VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve znamení jazykových zkoušek. Nejprve skládali Zkoušku Ministerstva vnitra B1 posluchači kurzu a poté využili možnosti složit Zkoušku Ministerstva vnitra A2 a následně i Zkoušku Ministerstva vnitra B1 policisté služby cizinecké policie, kteří se po ukončení základní odborné přípravy (ZOP) připravovali na Policejní jazykovou zkoušku. Někteří z nich navštěvovali desetitýdenní prezenční kurz, jíní studovali formou e-learningu. Pět z těchto policistů tak v průběhu tří týdnů zvládlo složit všechny tři náročné jazykové zkoušky; Zkoušku Ministerstva vnitra A2, Zkoušku Ministerstva vnitra B1 a Policejní jazykovou zkoušku. Zde jsou postřehy jednoho z nich:

Po úspěšném absolvování ZOP a cizinecké profilace na jaře roku 2021 nás čekal ještě kurz anglického jazyka. Někteří z nás, včetně mě, už byli ze studia unaveni a raději než ve školních lavicích by se viděli ve výkonu služby. Bohužel, naše „chabé“ znalosti tomu neodpovídaly a po rozřazovacím testu bylo rozhodnuto, že nad knihami strávíme ještě nějaký čas.

Jako správní příslušníci policejního sboru jsme se k problému postavili čelem a znovu se se 100% nasazením pustili do studia. To sice u některých brzy polevilo (prakticky během prvních pár lekcí), ale většina z nás brala situaci vážně a rozhodla se využít ji maximálně ve svůj prospěch a pro možný budoucí kariérní růst. V rámci studia nám bylo umožněno zkusit štěstí a uplatnit nově nabyté vědomosti podstoupením Zkoušky Ministerstva vnitra A2 a B1.

Po zvážení svých znalostí jsem se rozhodl začít opatrně a přihlásil se už na první zkoušku A2. Ten den, bylo to 1. července, bylo už od rána velmi horko. Nicméně, kdo nemá v hlavě, musí aspoň vypadat. Tak jsem se nasoukal do svátečního obleku a s pocitem „kdo nic neví, nic nezapomene“, se vydal do jámy lvové. Zkouška byla rozdělena do dvou částí, písemné a ústní. Písemná část se skládala z poslechových cvičení, porozumění textu a sepsání krátkého neformálního dopisu na dané téma. V ústní části jsme měli představit sami sebe stručným životopisem, sehrát modelovou situaci, pohovořit v monologu na téma dle vytažené otázky a popsat fotografii. Ten den jsme všichni zkoušku udělali a já dokonce na plný počet bodů!

Takže bylo rozhodnuto a já se přihlásil i na zkoušku B1. Ta probíhala podobně jako ta předešlá, byl však kladen větší důraz na odbornost, psaný projev už musel být formální a místo jednoho obrázku jsme museli popisovat dva a ještě je porovnávat. Nakonec jsme, až na jednoho nešťastníka, kterého skolila tréma a nešťastná ruka při výběru otázky, uspěli opět všichni. Už to sice nebyl plný počet bodů, ale k úspěšnému složení zkoušky to stačilo.

Netřeba říkat, že vykonání závěrečné zkoušky z jazyka na konci kurzu už byla jen taková třešnička na dortu. Je ale nutné říci, že nebýt nasazení našich lektorek, které se organizaci zkoušek věnovaly i ve svém osobním volnu a nad rámec svých povinností, nikdy bychom je neabsolvovali. Také nebýt spolužáka Rudy, který pro nás dokázal zjistit všechny potřebné informace, bychom se dnes nemohli pyšnit osvědčeními o vykonání zkoušek.

Závěrem bych proto chtěl všem, nejen za sebe, poděkovat. Hodně jsme se naučili a s jejich pomocí jsme nápor náročných zkoušek dokázali zvládnout snáze a nové znalosti zúročit. Díky.

Za Alien Police nstržm. Petr Jakšič