Menu

Office Arena 2022 - 1. a 3. místo v krajském kole a účast ve finále 

Naše škola se letos již podruhé zúčastnila 11. ročníku soutěže Office Arena 2022. Ta ověřuje znalosti a dovednosti z Office aplikací. Skládá se ze školního, krajského a celostátního kola a letos se do ní zapojilo celkem 4009 studentů z 95 škol ČR.

Školní kolo spočívalo ve vypracování velmi náročného online testu ve webovém prostředí. Jeho hlavními tématy byla znalost prostředí a práce s kancelářskými aplikacemi, především využití programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote a obecných otázek týkajících se informačních technologií. Školního kola se z naší školy zúčastnilo celkem 230 žáků z prvního až třetího ročníku.

Do krajského kola soutěže Office Arena byli z naší školy nominováni tři studenti - Anna Krátká (2.D), František Ryzner (3.B) a Petr Ulčák (3.C). Nejlépe se umístil František Ryzner, který zvítězil v krajském kole, a Anna Krátká, která obsadila třetí místo. Oba postoupili ze Zlínského kraje do celostátního kola.

Stál před nimi nelehký úkol. Museli vytvořit komplexní krajský projekt, jehož předmětem bylo vytvoření návrhu (proměny), zlepšení podoby či fungování školní studovny, která byla otevřena při příležitosti 30 let připojení České republiky k internetu. Celý návrh museli velmi pečlivě připravit, vytvořit shrnující text a grafický návrh v aplikaci Word, finanční rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. Odborná porota jistě ocenila velmi kvalitní úroveň zpracování a celkový estetický dojem.

Ve finále, které proběhlo 10. května 2022 v prostorách firmy Microsoft, s. r. o. formou obhajoby soutěžní prezentace, se sešlo 15 nejlepších žáků z celé republiky. Naši soutěžící vytvořili k původnímu projektu navíc webové stránky, databázi, virtuální videoprojekci, online dotazníky, plakáty a QR kódy. Finále, ve kterém si oba naši studenti vedli výborně, ověřovalo schopnost prezentovat soutěžní projekt a reagovat na dotazy poroty. I když se naši žáci neumístili na medailových pozicích, klání si jistě užili.

Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Holešově.

Mgr. Josef Chmelař
učitel OVVP

Návštěva Policejní školy v Cluj-Napoce 

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a policejní školou v Cluj-Napoce se uskutečnila ve dnech od 15. do 17. května 2022 zahraniční služební cesta pplk. Mgr. Evy Vichlendové, rady pro zahraniční styky, prevenci a propagaci do policejní školy “Septimu Mureşan“ v Cluj-Napoce v Rumunsku.

Obsahem zahraniční cesty byla účast na mezinárodní konferenci s názvem „Public order in Europe, between tradition and contemporary times“. Jednalo se již o 11. ročník tohoto mezinárodního setkání. Konference se pořádala v souvislosti s oslavou Dne Rumunské policie. Kromě české delegace se účastnili i zástupci policejních vzdělávacích institucí z Maďarska, Moldávie a Slovenska. Dalšími hosty byli představitelé veřejné správy, policejních organizací a akademické obce Transylvánské univerzity. Část účastníků byla připojena online. 

Pplk. Mgr. Eva Vichlendová prezentovala příspěvek s názvem „E-learning in teaching at Police School in Holešov“. Ze všech příspěvků bude zpracován sborník konference. Součástí programu byla prohlídka výukových prostor školy. Konference probíhala dne 16. května 2022. Následující den v dopoledních hodinách se uskutečnilo setkání vedení školy v Cluj-Napoce s pplk. Vichlendovou ohledně přípravy mezinárodního setkání, které proběhne od 30. května do 2. června 2022 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově v projektu FAST programu ERASMUS+.

Přednáška z oblasti návykových látek 

Dne 12. května 2022 se v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnila odborná přednáška na téma „Aktuální problémy z oblasti návykových látek“. Přednášejícími byli odborníci na slovo vzatí – kolegové z Národní protidrogové centrály v Praze. Obsah jejich prezentací byl velmi zajímavý a podávané informace aktuální. Vystupování obou kolegů bylo na vysoké úrovni.

Účast na přednášce vedení školy nabídlo i pedagogům ze škol v Holešově, takže jsme mezi námi přivítali i kolegyně ze základních škol.

Ještě jednou děkujeme oběma lektorům a budeme se těšit na další spolupráci.

Návštěva velvyslankyně Indonéské republiky

Dne 16. května 2022 navštívila Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově velvyslankyně Indonéské republiky paní  Kenssy Dwi Ekaningsih se svým doprovodem a za přítomnosti starosty města Holešov pana Mgr. Rudolfa Seiferta.
Po slavnostním přivítání ředitelem školy vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, MBA byli vážení hosté seznámeni formou prezentace v síni tradic s postavením školy v rámci resortu Ministerstva vnitra, personálním a materiálním vybavením a současnými vzdělávacími aktivitami školy. Následovala prohlídka sportovního areálu, odborných učeben střelecké, IT a jazykové přípravy. V závěru návštěvy paní velvyslankyně se svým týmem vyjádřila panu řediteli školy poděkování za srdečné přijetí, prohlídku školy a hovořila o možnostech spolupráce mezi policejními školami obou zemí.

Den otevřených dveří

V květnu 2022 Holešov oslaví výročí 700 let od založení města. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově s městem úzce spolupracuje a do oslav se zapojila mimo jiné i uspořádáním Dne otevřených dveří. A tak se v úterý 10. května, po dlouhém období covidových restrikcí, areál školy otevřel pro malé i velké návštěvníky nejen z Holešova. Zájem byl obrovský. Dle hrubých odhadů  se akce zúčastnilo cca 1200 osob. Kromě žáků z Holešova a okolí si cestu do školy našly i děti z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem nebo i z Morkovic. Mezi návštěvníky byly děti z mateřských škol i dospělí, např. bývalí zaměstnanci školy nebo jejich rodinní příslušníci. Prohlídku si nenechali ujít ani potencionální uchazeči o vzdělávání na policejní škole. Přišli všichni, kteří chtěli strávit příjemné dopoledne plné zajímavých a akčních ukázek.

To vše a ještě trochu víc nabízel program, který byl pro návštěvníky připraven. Otevřely se speciální učebny, sportoviště, učebna zbraní i síň tradic. Na jednotlivých stanovištích byli k dispozici erudovaní pedagogové často s dalšími doprovodnými aktivitami. Tak třeba na učebnách služby cizinecké policie jste si mohli vyplnit „svůj vlastní cestovní pas“, na kriminalistice vám „vzali otisky prstů“ a mohli jste se vyfotit „v policejním…“, na učebně pořádkové policie měli pro vás kromě donucovacích prostředků přichystanou i laserovou střelnici.

Prohlídky učeben cizích jazyků, počítačové učebny a učebny přírodovědných předmětů byly určeny hlavně pro žáky mající zájem o studiu na naší škole. Nejen oni mohli zhlédnout prezentaci o podmínkách přijímacího řízení a vzdělávání na střední odborné škole.

Velkým lákadlem se staly dynamické ukázky Speciální pořádkové jednotky policie Moravskoslezského kraje, Vojenské policie Olomouc a hasičů, kteří v součinnosti se zdravotníky-záchranáři předvedli vyproštění z havarovaného vozidla a ošetření raněného. Tradičně obrovský úspěch zaznamenal výcvik služebních psů z výcvikového střediska v Dobroticích a ukázka výcviku služebních koní Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Policisté ze Zlínského kraje prezentovali také policejní auto s radarem, policejní motocykl nebo i Schengenbus, který je využíván službou cizinecké policie.

Hodně zajímavé stanoviště představila i pyrotechnická služba. Svými technickými prostředky ohromila mnoho účastníků. Zájem byl i o stánek pracovníků Celního úřadu ve Zlíně. Svým „vystaveným zbožím“ přilákali spoustu návštěvníků. Pracovnice Českého červeného kříže z Kroměříže velmi aktivně zapojily do dění kolemjdoucí. Ti prokazovali své znalosti z poskytování první pomoci prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit.

Akci podpořila i Letecká služba Policie ČR. Kolem desáté hodiny „sedl“ na travnatou plochu v areálu policejní zásahový vrtulník z Brna. Nedaleko od tohoto místa měli stanoviště policisté z oddělení bezpilotních prostředků, kteří prezentovali policejního drona.

Počasí nám hodně přálo. Slunečný den vybízel k odpočinku na travnaté ploše nebo na odpočinkových zónách se sedacími sety, které byly připraveny pro návštěvníky.

Z pohledu pořadatele se celé dopoledne opravdu vydařilo. Myslím, že úsilí, které do akce věnovali zaměstnanci školy a její žáci, se zúročilo v pochvalná poděkování odcházejících spokojených návštěvníků.