Menu

3.D u Městského soudu v Brně

Dne 18. dubna 2024 jela třída 3.D k Městskému soudu v Brně, za účelem poznání trestního práva v praxi.

Měli jsme možnost se zúčastnit celkem tří případů, kde jsme byli přítomni  jako veřejnost. Dvě veřejná zasedání pojednávala o případném prodloužení pobytu v detenčním zařízení a třetí bylo celé hlavní líčení, ve kterém se řešil trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy odsouzený člověk nenastoupil řádně do výkonu trestu odnětí svobody.

Účast na takovém soudním jednání bylo pro nás všechny premiérou, velkým zážitkem a zdrojem mnoha poznatků. Zároveň díky této školní akci jsme schopni lépe pochopit teorii a aplikovat praxi ve výuce práva.

Děkujeme vedení školy za umožnění účasti na školní akci, která nám byla velkým přínosem do dalšího studia i budoucího zaměření.

Simona Tihlaříková, Daniela Kuběnová, 3.D