Menu

Charakteristika

Vzdělávací program je modulárně uspořádán, jeho struktura je lineární. V části povinně volitelných modulů je větvený. Má tedy předem danou posloupnost, která odpovídá učebnímu plánu. Je tvořen povinnými, povinně volitelnými a volitelnými učebními moduly, které jsou logicky uspořádány do struktury, která odpovídá daným zaměřením vzdělávacího programu.

Povinné moduly jsou společné pro všechna zaměření. Vlastní zaměření jsou realizovány prostřednictvím povinně volitelných modulů. Jejich skladba plně odpovídá požadavkům praxe, neboť byla tvořena ve spolupráci s řídícími subjekty Policie ČR. Volitelné moduly vycházejí vstříc specifickým zájmům jednotlivých studentů a jsou zařazeny do druhého a třetího ročníku studia. Každý student si musí zvolit ve druhém a třetím ročníku alespoň dva volitelné moduly. Nejpozději v letním období druhého ročníku si student volí téma své absolventské práce.

  • forma vzdělávaní: kombinovaná
  • délka vzdělávání: 3 roky
  • dosažený stupeň: vyšší odborné
  • způsob ukončení: absolutorium
  • označení absolventa: „diplomovaný specialista" („DiS.")
  • uspořádání programu: modulární
  • hodnocení: průběžné, zápočet, klasifikovaný zápočet, zkoušky
  • hodnocení pomocí kreditního systému: za období alespoň 30 kreditů, za studium alespoň 180 kreditů

Absolutorium – policisté:

management, správní právo, trestní právo cizí jazyk
obhajoba absolventské práce

Absolutorium – občanští zaměstnanci:

management, správní právo, ekonomika cizí jazyk
obhajoba absolventské práce